fredag 11. juli 2008

Back on track.......eller ikke(!)(!)(!)

For ei stund sidan var Lina litt i stuss over korleis ho skulle gå fram.
Skulle eg fortsetje der eg slapp med å hylle eventyret som inneheldt gulehusgrisebruskaffikrusmorgenrusgrillegrusspenejus
eller ta ein pause for å oppdatere meg sjølv om nye mirakel meir konsentrert om heimkomst til grønneengermykesengerblomsterstengermerepengermatiflenger?Desverre har det no dukka opp endå ein kjepp i hjulet på mamma sin sykkel med korg.
den ser slik ut: http://www.roskilde-festival.dk/
Den kjeppen er så stor at den ikkje får plass nokonstadsheniverda (kanskje so i lende, men vær ikkje for sikker)
Lar den seg beskrive med ord? NEPE!
Fekk vi ete nepestappa vi hadde med i pose? NEI
Fekk vi infisert agurkane med antibac? JA
Var det eit attentat frå Rom-bestemor retta mot vestlege ferieturistar som gøymer seg i pustande telt og pantsetjer Bestemors tunnelbolig? KANSKJE. KVEN VEIT, KANSKJE DET VAR EIT UHELL?KANSKJE EIT ROP OM MERKSEMD?EIT SÅRT HIKST I MØRKRET OM AT EN ELLER ANNEN, SKULLE SJÅ HO FOR DEN HO VAR UNDER STAKKEN OG BRILLAN?JA, KVEN VEIT.

Så det var det. Ingen system i oppmarsj - man får la det gå sin gang, sa mannen og wouldnt want to stay here
Its too old and cold and settled in its ways here.

Nei, gubbis! No skal eg krype til mio eiga køys som har slått rot i kjellaren.
God natt min skatt!

Ingen kommentarer: