fredag 13. juni 2008

Framtid og håp.

Eg kom brått på kor morsomt det er at det finst vassne personar hvems fjes er bygd opp av koagulert blod. I dag har ein sånn person gitt oss kake og koagulerte kirsebær.
I tillegg har eg også utvikla ein viss negativ haldning mot ordet foredling. Personleg meiner eg språket virkeleg viser seg frå si verste side ved å la konsonantane og vokalane leve sitt eige liv og plassere seg på plassar som ein aldri skulle tru nokon kunne bu. D-en og L-en rottar seg verkeleg saman mot E. Fy, konsonantar. Dette var stygt, konsonantar.

Er det nokon som kan oppdrive teksten og melodien til "den glade familien" av Turboneger/Torbjørn Egner?

Ingen kommentarer: